Webový seminář

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesnické ekonomiky a politiky v České republice. První dopolední blok se zabývá vývojem lesnické ekonomiky, a to od jejich historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejího budoucího vývoje a prognóz, a to jak z pohledu ekonomiky coby teoretické disciplíny i každodenní praxe lesnického provozu. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucí podobě lesnické politiky. 

Seminář je určen vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních. Také osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství apod.

Jednotliví přednášející jsou vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků, a to jak po stránce teorie, tak i praxe lesnické ekonomiky a politiky. Témata jejich příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice. 

Quo vadis lesnictví? - je Českou lesnickou společností dlouhodobě připravovaný a realizovaný cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných seminářů z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního hospodářství, které obsahově kopírují časový vývoj lesa od semenářství až po těžbu dřeva a jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující myšlenkou celého cyklu seminářů je představení základních oblastí lesního hospodářství v kontextu jejich časového vývoje: minulost – současnost – budoucnost.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 09.12.2021 9:00
Datum ukončení akce 09.12.2021 14:30
Uzávěrka přihlášek 08.12.2021 0:00
Kapacita sálu 70
Počet již přihlášených 62
Počet volných míst 8
Vložné 350,00

Lesy na jižní Moravě se potýkají s mnohými problémy. Odborný seminář si klade za cíl představit nejrozšířenější hmyzí škůdce a dřevokazné houby, které ohrožují lesní porosty na jihu Moravy. Na nejnovější poznatky pracovníků z vědecko-výzkumného sektoru naváží lesníci zájmové oblasti svými zkušenostmi z praxe. Jak hospodařit v lesích, aby se škody na porostech minimalizovaly? Jaké jsou výhledy do budoucna? Co nám může v tématu ochrany lesa napovědět lesnická typologie? Nejen na tyto otázky budeme v přednáškách a následné diskuzi společně hledat řešení.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 27.05.2021 9:00
Datum ukončení akce 27.05.2021 14:00
Uzávěrka přihlášek 25.05.2021 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 41
Počet volných míst 9
Vložné 400,00

V České republice je pro použití v lesním hospodářství povoleno zhruba 300 přípravků na ochranu rostlin. Avšak těch „významných“ je cca 20–30, ostatní jsou používány minimálně nebo vůbec ne (výjimkou jsou lesní školky, kde je spektrum využitelných přípravků širší, ale aplikované objemy jsou velmi nízké). Přestože lesy pokrývají přibližně jednu třetinu našeho území, spotřeba přípravků v přepočtu na použité účinné látky se dlouhodobě pohybuje kolem 0,5 % spotřeby v ČR. Dominantní jsou přitom repelenty a následně herbicidy.

Zpřísňování kritérií pro posuzování použitelnosti jednotlivých účinných látek vede k tomu, že některé běžně používané přípravky nesplňují zpřísněná kritéria a jejich registrace je ukončena. Problémem je náhrada, která paradoxně vede ke zvýšené spotřebě a také k používání přípravků, jejichž ekotoxikologické vlastnosti bývají i horší než u přípravků s ukončenou možností použitelnosti (zatím nebyly přehodnoceny). Bez přípravků na ochranu rostlin se neobejdeme, a to zejména v současné kůrovcové kalamitě. Je třeba efektivně asanovat kůrovcové dříví, je nutné zajistit zalesnění holin, kde může být klíčovým faktorem zabuřenění, a v neposlední řadě je nutné i zajistit kultury před intenzivním poškozováním zvěří. Tento seminář by měl přispět k zvýšení povědomí o problémech s dostupností přípravků na ochran rostlin, které budeme muset v krátké době řešit, a to z různých úhlů pohledu.

Datum zahájení akce 25.02.2021 9:00
Datum ukončení akce 25.02.2021 12:30
Uzávěrka přihlášek 23.02.2021 0:00
Kapacita sálu 70
Počet již přihlášených 70
Počet volných míst 0
Vložné 350,00

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2022    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno