Seminář pro úředníky

Cílem odborného semináře je komplexně informovat cílovou skupinu o podmínkách nakládání s přípravky a pomocnými prostředky na ochranu rostlin v České republice. Základem vzdělávacího programu je přehled platné legislativy související s přípravky na ochranu rostlin s upozorněním na aktuální legislativní změny. Speciální pozornost je zaměřena na nejaktuálnější problematiku, jako je osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, skladování a evidenci přípravků na ochranu rostlin, osobní ochranné pracovní prostředky doporučené při nakládání s přípravky na ochranu rostlin a ochranu necílových organizmů, speciálně včel, při vlastní aplikaci přípravků na ochranu rostlin. S ohledem na probíhající změny v ukončování a povolování přípravků na ochranu rostlin je zabezpečeno i vyjádření různých zájmových skupin, zejména uživatelů a distributorů těchto přípravků.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 04.02.2022 9:00
Datum ukončení akce 04.02.2022 14:00
Uzávěrka přihlášek 03.02.2022 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 48
Počet volných míst 2
Vložné 750,00

K zvládnutí kalamitní situace a obnově lesů po kalamitě musí přispět všichni klíčový hráči. V případě státu se jedná především o kompetentní ministerstva a jejich podřízené složky. Ministerstvo zemědělství na kalamitní situaci v lesích reagovalo zejména vydáváním Opatření obecné povahy, změnou některých právních předpisů ke klíčovým zákonům upravujících hospodaření v lesích. Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti aktivním monitoringem kalamitní situaci v lesích, poradenskou službou a osvětou o nových trendech v oblasti ochrany lesa. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem vyhotovil pro obnovu lesů po kalamitách obnovu komplexní metodický materiálem. Odborní lesní hospodáři pak přenášejí všechny tyto nástroje k vlastníkům lesů a v první linii s nimi řeší všechny problémy, které kalamitní situace přinesla. Seminář má přinést informace o trendech vývoje a zároveň má být aplikací legislativy, poznatků vědy a výzkumu do praxe.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 26.10.2021 9:00
Datum ukončení akce 26.10.2021 15:15
Uzávěrka přihlášek 25.10.2021 0:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 36
Počet volných míst 4
Vložné 390,00

Jazykové verze webu

Aktuality

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2022    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno