Přehled našich odborných akcí

19
kvě
2022

19.05.2022 9:00 -14:45
750,00

Spárkatá zvěř představuje dlouhodobě jednoho z klíčových faktorů, který svým potravním chováním ovlivňuje dynamiku lesních ekosystémů. Škody, způsobené okusem, ohryzem a loupáním zásadně ovlivňují druhou skladbu lesních porostů, negativně působí na jejich stabilitu a způsobují následné ekonomické ztráty sníženým přírůstem a poklesem kvality dřevní hmoty. Pomocí současných zásad mysliveckého hospodaření se však nedaří docílit dlouhodobého snižování početnosti hlavních druhů spárkaté zvěře. Naopak, dle celorepublikových výkazů myslivecké statistiky dochází nejenom ke konstantnímu nárůstu úlovků zvěře, ale v případě introdukovaných druhů také k plošnému rozšiřování areálu výskytu. Cílem pořádaného semináře je komplexně zhodnotit nové poznatky z oblasti dopadů vlivu zvěře na lesní ekosystémy a poukázat na možné metodické nástroje nápravy tohoto stavu. Součástí semináře je také terénní exkurze v oblastech Plzeňského kraje, s výskytem jelena siky. Na těchto lokalitách bude demonstrován vliv zvěře na lesnické hospodaření včetně diskuze o možnostech řešení.

750,00 9
24
kvě
2022

24.05.2022 9:00 -14:30
290,00

Podstatnou část své lesnické práce a života Jaromír Nehyba zasvětil pěstování imisemi ohrožených lesů na Trutnovsku. Intenzivně pracoval na vládním úkolu vyhlášeném v roce 1964 pro imisemi postiženou oblast Jestřebích hor. V úzké součinnosti s VÚLHM Opočno a Lesprojektem Hradec Králové byl i spolutvůrcem demonstračního objektu pro hospodaření v lesích postižených imisemi. Jednalo se zejména o 4 lokality vyčleněné v r. 1964 pro intenzivní nápravná opatření v rámci tzv. realizačního úkolu MZe, a to Žaltman, Bezděkov, Poříčský hřbet a Rokytnická závora. Byly to vesměs nejvíce imisemi zasažené lesní porosty (pásma ohrožení imisemi A a B) v krajině Trutnovska. Velký demonstrační objekt pak byl vyhlášen v roce 1972 na ploše 2 680 ha na hronovské části a 900 ha na broumovské části LZ. V rámci těchto demonstračních objektů, o jejichž zřízení se podstatnou měrou zasloužil, byly sledovány kontrolní provozní plochy, výzkumné plochy VÚLHM VS Opočno i další jeho zkusné plochy. V těchto demonstračních objektech bylo vyhodnocováno 16 druhů dřevin a 24 proveniencí smrku ztepilého. V celoživotní práci Jaromíra Nehyby na LZ Hronov a LZ Broumov se vzájemně prolíná bohatá pěstitelská a výzkumná praxe s taxací. Po odchodu do důchodu se též aktivně věnoval ochraně přírody pomocí návrhů přírodě blízkých způsobů obhospodařování lesních porostů, to zejména v PR Dubno a NPP Babiččino údolí. Důležitou součásti jeho života byla i myslivost, a zejména studium srnčí zvěře. Jedná se tedy o významnou lesnickou i ochranářskou osobnost druhé poloviny 20. století.

 

 

290,00 28

Jazykové verze webu

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2022    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno