Společné prohlášení ČLS, ČAZV a CZECH FOREST k novele zákona o lesích

Předloženou vládní novelu Zákona o lesích včetně ministerstvem zemědělství podporovaných pozměňovacích návrhů, chápeme jako signatáři tohoto prohlášení v kontextu kritické situace v lesích jako krok, který má primárně pomoci vlastníkům lesů a lesním hospodářům. „Novelu ovšem nelze vnímat jako koncepční návrh, který by mohl řešit komplexně legislativu v nových podmínkách lesního hospodářství,“ uvádí Pavel Draštík, předseda největší lesnické stavovské organizace – České lesnické společnosti. 

Proto v předložené novele zákona o lesích podporujeme a vítáme opatření, která mohou skutečně účinně a rychle pomoci.Za krok správným směrem považuji rozšíření možností poskytnutí příspěvku v případech mimořádných okolností, upřesnění úpravy vstupu do lesa na vlastní nebezpečí, opatření vedoucí ke snížení škod zvěří nebo rozšíření možností přenosu a využití reprodukčního materiálu lesních dřevin v případě naléhavé potřeby“, říká Pavel Draštík

Na druhou stranu však varujeme před některými pozměňovacími návrhy skupiny poslanců z TOP 09, Pirátů a ANO, které aktuální problémy neřeší a případně zavádějí zcela nové, nevysvětlené a s odbornou veřejností nediskutované pojmy, které mohou být zdrojem nejednotnosti výkladu.

Například navržená změna v přístupu k druhové skladbě budoucích lesů je nekoncepční, vyvolala by nutnost dalších legislativních kroků a v důsledku by situaci vlastníků lesů spíše zkomplikovala. Podobně vnímáme i snahu snížit maximální velikost holých sečí na polovinu současného stavu bez ohledu na stanovištní podmínky a pěstební nároky jednotlivých dřevin,“ komentuje vybrané návrhy Vilém Podrázský, místopředseda České akademie zemědělských věd. Další restriktivní omezení nepovažujeme v současné době vrcholící kůrovcové kalamity za aktuální ani potřebné. Ze statistických údajů vyplývá, že průměrná velikost holé seče se v normálních podmínkách hospodaření v posledních letech snížila na cca 0,35 ha a péče o české lesy a jejich obnovu čekají podstatně zásadnější úkoly, než diskuze o velikosti holé seče.

Rozumíme snahám prodloužit lhůty pro zalesnění, které již nyní vydaná legislativní opatření umožňují a tak mohou vlastníkům lesů v současné krizové situaci pomoci. Současně upozorňujeme na to, že je třeba motivovat vlastníky lesů a lesní hospodáře k tomu, aby na plochách vzniklých po odtěžení lesních porostů co nejdříve zajistili plnění funkcí lesa, a to především s ohledem na současný trend oteplování a vysušování krajiny.

Umožnit ponechání rozsáhlejších ploch dlouhodobě bez obnovy, obzvlášť v místech, kde se neobjevuje přirozená obnova se z pohledu rychlosti průběhu klimatických změn, se jeví jako značně rizikové a pro krajinu i konkurenceschopnost lesnictví v budoucnosti i potenciálně nebezpečné,“ dodává Vilém Podrázský.

Přesto je třeba konstatovat, že se novela zásadním problémům, s nimiž se vlastníci lesů musí potýkat, vyhýbá a rozhodně se nejedná o právní úpravu, která by mohla být vydávána za nástroj záchrany českých lesů.

 „Je velmi dobře, že se politici začínají o situaci v lesnictví zajímat. Skutečně komplexní novela lesního zákona by ovšem měla zohledňovat vývoj kůrovcové kalamity, prognózy klimatických změn a v neposlední řadě také to, že lesy mají své vlastníky a správce, kteří za lesy nesou zodpovědnost, a tudíž by měly být silným spolutvůrcem nové legislativy. Nyní ovšem není čas na komplexní novely, ale je třeba razantních krizových opatření, kterými se Česká republika pokusí zastavit nebo alespoň zpomalit kalamitu v lokalitách s perspektivou úspěšného pěstování porostů se zastoupením smrku,“ uzavírá Jan Příhoda, předseda lesnického think tanku CZECH FOREST.

 

Ing. Pavel Draštík

Předseda České lesnické společnosti

Prof. Vilém Podrázský, CSc.

Místopředseda České akademie zemědělských věd

Předseda Odboru lesního hospodářství ČAZV

Ing. Jan Příhoda

Předseda CZECH FOREST think tank

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2021    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno