Semenné sady ve vztahu k zachování a zlepšení genofondu lesních dřevin

Česká lesnická společnost uspořádala ve spolupráci se státními podniky Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR seminář na téma semenných sadů, který se konal 13. června 2019 v Chlumci nad Cidlinou. Na této akci přednášeli odborníci ze všech velkých lesnických institucí České republiky, které se zabývají šlechtěním lesních dřevin. Do problematiky nás uvedli odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kteří se o problematikou šlechtění zabývají na vysoké vědecké úrovni. V příspěvcích pracovníků katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin byla zmíněna především aplikace vědeckých metod v provozní praxi. Jedná se především o tvorbu designu semenných sadů nebo ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu.

Semenné sady jako zdroj reprodukčního materiálu známého původu a vysoké genetické hodnoty používají v České republice v největším měřítku LČR a VLS. Zástupci obou státních podniků přednesli také své příspěvky, týkající se zakládání, provozu a rozvoje semenných sadů. VLS využívají a rozvíjejí v současné době šlechtitelský program postavený na semenných sadech hlavních hospodářských dřevin, smrku ztepilém a borovici lesní, doplněných o semenné sady jedle bělokoré a třešně ptačí. Cílem šlechtitelského programu je přechod na semenné sady vyšších generací s využitím testů polosesterských i plnosesterských potomstev. Naproti tomu LČR nejen, že využívají semenné sady již zmíněných hospodářských dřevin, ale také bude tento státní podnik zakládat nové semenné sady pro uchování genofondu méně zastoupených druhů dřevin. Na semináři promluvil také zástupce z -Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, který popsal základní legislativní postupy pro zakládání semenných sadů a možnost využívání státních dotací na provoz semenných sadů.

Celkový obraz tohoto semináře byl na závěr akce shrnut při prohlídce semenného sadů smrku ztepilého a borovice lesní v Lišicích u Chlumce nad Cidlinou. Hlavní poselství této akce bylo ukázat pozitivní důsledky aplikovaného výzkumu a hmatatelného propojení s praktickým lesnictvím. Semenné sady získávají na významu v době, kdy dochází k plošnému rozpadu smrkových i borových porostů, kdy je jednou z příčin dlouhotrvající srážkový deficit a pokles hladiny spodní vody. Do popředí se tak kromě hlavních cílů šlechtitelských programů jako zvýšení produkce dostávají i dříve vedlejší cíle šlechtitelských programů jako zachování genofondu, což se ještě před pár lety například u smrku ztepilého zdálo nepředstavitelné.

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2022    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno