XXVIII. valná hromada ČLS

Účastníci XXVIII. VH ČLS

Dne 21. 4. 2017 se v prostorách sídla České lesnické společnosti, z. s. na Novotného lávce v Praze konala již XXVIII. valná hromada ČLS. Kromě zástupců jednotlivých pobočných spolků, kteří dohromady disponovali 81 % hlasovacích práv, se valné hromady zúčastnila řada významných hostů. Za všechny uveďme náměstka MZe Patrika Mlynáře, náměstka ÚHÚL Zbyňka Šmídu, náměstka VLS Libora Strakoše, tajemnici LDK Andreu Pondělíčkovou a tajemnici ČMMJ Martinu Novotnou.

Úvodní program valné hromady ČLS

V úvodu valná hromada uctila minutou ticha památku váženého lesníka Ing. Zdeňka Cipra, jenž nás v průběhu minulého roku navždy opustil. Poté následovala vystoupení hostů. Patrik Mlynář poděkoval za spolupráci s ČLS, za její aktivní zapojení v procesu připomínkování legislativních návrhů (zejména novely zákona o myslivosti) a svůj příspěvek věnoval aktuálním otázkám v lesnictví ČR. S poděkování za spolupráci mezi VLS a ČLS se připojil Libor Strakoš. Slova se dále ujmul Zbyněk Šmída, jenž zdůraznil jedinečnost stavovské organizace ČLS, dále pak poděkoval za organizaci soutěže YPEF a semináře o NIL. Dále vystoupily tajemnice LDK a ČMMJ, kdy zdůraznily jednotnost a důležitost hájit společné zájmy lesnicko-dřevařsko-mysliveckého sektoru.

Po vystoupení hostů přednesl svou zprávu předseda ČLS Pavel Draštík. Obšírně zástupcům pobočných spolků vysvětlil souhlas RV se vstupem ČLS do platformy Hospodáři v krajině a do Lesnické dřevařské komory. Dále pak shrnul činnost ČLS v gesci republikového výboru realizovanou v průběhu roku 2016. V tomto roce se uskutečnilo pod vedením Republikového výboru ČLS celkem 11 samostatných odborných akcí s průměrnou účastí 55 osob na akci. Předseda také informoval o nárůstu členské základy o 7% a o rozvíjející se zahraniční spolupráci. ČLS se aktivně účastnila kongresu evropských sdružení lesníků UEF v Dánsku. Navazuje kontakt s Čínskou lidovou republikou, jenž dokládá setkání s čínskými vrchní zástupci předních lesnických organizací z provincie Guangdong, dále pak úzce spolupracuje s podobnými stavovskými organizacemi na Slovensku, v Polsku a v Německu.

Mezinárodní aktivity ČLS

Na poli mezinárodních aktivit je ČLS národním koordinátorem soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), která se stává čím dál víc populárnější. Z několika desítek účastníků z řad lesnických škol v roce 2012 se podařilo vybudovat soutěž, které se v roce 2017 se zúčastnilo téměř 1 300 účastníků. Nárůst počtu družstev i účastníků, reprezentující více než 150 různých základních a středních škol, v místních kolech je proti ročníku 2015/2016 takřka o 57%! Potenciál soutěže YPEF a zvyšování zájmu s pozitivním ohlasem u žáků vyzdvihl také místopředseda ČLS Jiří Remeš, jenž zmínil vznik nového pobočného spolku ČLS na FLD ČZU v Praze. Předseda také ve své zprávě poděkoval všem spolupracujícím organizacím v roce 2016, které naše semináře a konference morálně a materiálně podporují.

Rozpočet ČLS

V rámci dalšího programu tajemník ČLS představil plnění rozpočtu ČLS za rok 2016 s mírně kladným hospodářským výsledkem a následně předsedkyně kontrolní komise Alena Tondrová přednesla zprávu kontrolní komise, která pravidelně kontroluje hospodaření ČLS a související agendu. Při žádné z kontrol KK neshledala žádná zásadní pochybení. Následně za Odbornou skupinu technologická vystoupil její vedoucí Roman Bystrický, který doporučil více prohloubit spolupráci se zahraničím a pořádání seminářů na aktuální témata (infrastruktura v lesích, hospodaření s vodou atd.).

Na růst členské základny navázal také Jiří Bouše, kde v Plzni na začátku roku vznikl nový spolek Česká lesnická společnost Plzeň, p. s. Za pobočné spolky ČLS vystoupil také předseda ČLS Krnov, p. s. Josef Kubačka, jenž  informoval o bilaterální spolupráci s Polskem a Rumunskem. Miroslav Pecha starší poděkoval za udělení prestižní ceny Jiřího Nováka na veletrhu Silva Regina 2016, kterou mu předal ministr zemědělství ČR. Mezi dalšími vystupujícími byl například Miroslav Pecha mladší, Pavel Starý za Pro Silva Bohemica či bývalý tajemník Vít Skála.

Závěr valné hromady

V rámci diskuse reagoval předseda Pavel Draštík na předchozí příspěvky a všem poděkoval za účast a spolupráci. Na závěr spokojenost účastníků s XXVIII. valnou hromadou byla potvrzena přijetím usnesení z VH a závěrečným potleskem.

Průběh valné hromady ke zhlédnutí zde

 

Jazykové verze webu

Aktuality

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2022    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno